Hållbarhetsfonden

Läs mer

En utställning & hållbarhetsfond - skapad av ungdomar

Vad är Pengar... Egentligen?

Ungdomar har utforskat pengar och hållbarhet ur olika perspektiv. Allt du ser är skapat av ungdomar. Vill du också vara med och skapa innehåll i projekt PENGAR! kontakta oss.

Filmer & Serier

Healthy Growth

Per Espen Stoknes diskuterar möjligheten för hälsosam tillväxt i vår ekonomi.

Mecenater

En film av Astrid och Lovisa från De Geergymnasiet om mecenatskap ur ett ekonomiskt och ett kulturhistoriskt perspektiv.

What Is Money

Per Espen Stoknes pratar i denna video om pengar och dess ursprung samt vår relation till pengar.

Vår planet i kris

Allt hör ihop. Hur vi förhåller oss till pengar, till varandra och till vår planet.

Utmaningarna är enorma. Men kanske kan tillståndet i världen leda till att vi utvecklas och blir mer ansvarsfulla. Att vi blir bättre på att ta hand om varandra, oss själva och allt levande. Att vi lever klimatsmart, jämlikt och jämställt, i harmoni med vår planet.

Vems ansvar är det att förändra?

Slumpat innehåll

Slumpa igen

Finansiär & Huvudman

Finansiär, Allmänna Arvsfonden
Huvudman, Arbetets Museum