Hållbarhetsfonden

Läs mer

En utställning & hållbarhetsfond - skapad av ungdomar

Vad är Pengar... Egentligen?

Ungdomar har utforskat pengar och hållbarhet ur olika perspektiv. Allt du ser är skapat av ungdomar. Vill du också vara med och skapa innehåll i projekt PENGAR! kontakta oss.

Filmer & Serier

Svenska folkhemmets historia

En seriefilm av Sebastian, Max och Josef från Kunskapsgymnasiet.

Pengar och (o)jämlikhet

I denna film får vi reda på svaren till: Hur jämlikt är det med pengar i Sverige? Och vad behöver man göra för att skapa ekonomiskt jämlikt? Skapad av Evelina.

Olika förutsättningar

Elever från Europaskolan visualiserar hur de olika förutsättningar vi föds med kan ge oss försteg i livet i denna film.

Konst & Foto

Rikedom kontra fattigdom i konsten

Vår planet i kris

Allt hör ihop. Hur vi förhåller oss till pengar, till varandra och till vår planet.

Utmaningarna är enorma. Men kanske kan tillståndet i världen leda till att vi utvecklas och blir mer ansvarsfulla. Att vi blir bättre på att ta hand om varandra, oss själva och allt levande. Att vi lever klimatsmart, jämlikt och jämställt, i harmoni med vår planet.

Vems ansvar är det att förändra?

Slumpat innehåll

Slumpa igen

Finansiär & Huvudman

Finansiär, arvsfonden.se
Huvudman, arbetetsmuseum.se