Hållbarhetsfonden

Läs mer

En utställning & hållbarhetsfond - skapad av ungdomar

Vad är Pengar... Egentligen?

Ungdomar har utforskat pengar och hållbarhet ur olika perspektiv. Allt du ser är skapat av ungdomar. Vill du också vara med och skapa innehåll i projekt PENGAR! kontakta oss.

Sixth Form College Association

Ett samarbete
Sedan 2022 har Pengar! och SFCA, Sixth Form College Association haft ett samarbete där SFCA har inspirerats av Pengars! utforskande av hur pengar och ekonomi är så nära kopplat till en hållbar eller inte hållbar framtid.

I SFCA´s utställning A Sustainable Future visar cirka 150 unga studenter från runt om i England sina tankar och visioner. Ett antal av våra svenska ungdomars verk är även representerade på deras webbplats.

Konstverket visat är "Carbon Footprints in the Sand" av Jumaanah Hussain.

Till SFCA's webbplats

Filmer & Serier

Old Growth

Per Espen Stoknes pratar i denna video om vår ekonomi och tillväxtmodellen.

Reportage - intervjuer

Ett reportage av Leo, Anton, Otto och Simon från Medieinstitutet om pengar, en serie av fiktiva intervjuer.

Intervju med Stefan Ingves

En intervju med Stefan Ingves - chef för Sveriges Riksbank, om pengar, ekonomi och beredskap i nutid och framtid.

Konst & Foto

Rat Race

Vår planet i kris

Allt hör ihop. Hur vi förhåller oss till pengar, till varandra och till vår planet.

Utmaningarna är enorma. Men kanske kan tillståndet i världen leda till att vi utvecklas och blir mer ansvarsfulla. Att vi blir bättre på att ta hand om varandra, oss själva och allt levande. Att vi lever klimatsmart, jämlikt och jämställt, i harmoni med vår planet.

Vems ansvar är det att förändra?

Slumpat innehåll

Slumpa igen

Finansiär & Huvudman

Finansiär, Allmänna Arvsfonden
Huvudman, Arbetets Museum
Hupax, Human Peace and Sustainability