Hållbarhetsfonden

Läs mer

Utställningen

Utställningen "PENGAR!" visas på Regionmuseet Kristianstad 16/9 2023 – 7/1 2024. Därefter fortsätter utställningen på turné i Sverige.

Besök utställningen PENGAR!

Utställningen visas på Regionmuseet Kristianstad 16/9 2023 – 7/1 2024
Läs mer på http://www.regionmuseet.se/

Utställningen är producerad av Arbetets museum i Norrköping och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Delprojektet ”När kriser föder visioner” genomförs med stöd av Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa.

Utställningsfilm

Filmad rundvandring
Följ med på en rundvandring där några av ungdomarna som varit med i projektet visar och berättar om utställningen PENGAR!

Kortfattad koppling till kursplan

ÅK 7-9
I den kortfattade kopplingen till kursplanen för åk 7-9 kan du se vilka möjligheter det finns för samverkan inom olika ämnen.

En annan möjlighet är att ett besök på utställningen kan vara en del i ett temaarbete där den kan fungera som inspiration och kunskapsbank.

Vill du öppna dokumentet, klicka här

Kortfattad koppling till kursplan

Gymnasiet åk 1-3
I den kortfattade kopplingen till kursplanen för gymnasiet åk 1-3 kan du se vilka möjligheter det finns för samverkan inom olika ämnen.

En annan möjlighet är att ett besök på utställningen kan vara en del i ett temaarbete där den kan fungera som inspiration och kunskapsbank.

Vill du öppna dokumentet, klicka här

Pedagogisk guide

Besök på egen hand. OBS! Gäller ej i Helsingborg.
Pedagogiska guiden är en handledning för dig som besöker utställningen PENGAR! med din klass eller grupp.

Pedagogiska guiden innehåller några praktiska tips och ett förslag på genomförande av ett besök.

Vill du öppna dokumentet, klicka här