Hållbarhetsfonden

Läs mer

En hållbar framtid

Tillsammans skapar vi framtiden. Det är allas vårt ansvar. Framtiden är inte i morgon eller övermorgon. Framtiden är . . . nu. Vi måste sluta utarma vår planet. Vi behöver ändra våra värderingar och normer. Vi behöver skapa ett hållbart samhälle. För att nå dit behövs nya ekonomiska system. Liksom nya upptäckter och nya yrken. Det är allt och allas framtid vi pratar om. Det är din framtid.

Healthy Growth

Per Espen Stoknes diskuterar möjligheten för hälsosam tillväxt i vår ekonomi.

Poddar & Musik

Elektriska fordon