Hållbarhets­fonden

Hållbarhetsfonden håller på att skapas. Kommer att lanseras under 2023.

Hållbarhetsfonden?

Så här skapades den.
Den filmade dokumentationen visar de samtal och en del av det bakgrundsarbete som ungdomarna har gjort när de formulerat fondens värdegrund och stadgar.

Tillkännagivande

Styrelseupprop
Den 25 april 2023, kl 17.30 bildades Hållbarhetsfondens Insamlingsstiftelse genom detta upprop. Platsen för bildandet var i Älvsjö. Aron Sunde och Kai Ideström är stiftare och förordnar, att pengar som inflyter efter ett upprop av dem, ska som en självständig förmögenhet främja ett bestämt och varaktigt ändamål. Aron Sunde och Kai Ideström åtar sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med förordnandet.

Vad är pengar? del 1

Vad är pengar och vilken är din relation till pengar?
Vår samtalsledare Christoffer har ett filosofiskt samtal med projekt PENGARS! ungdomsgrupp och utforskar bl a. frågorna:

I samtalsserien ges inga exakta svar utan resonemangen skapar förhoppningsvis en ökad insikt om frågornas komplexitet.

Vad är pengar? del 2

Första samtalet om hållbarhetsfonden.
I del 2 av samtalet om pengar presenterar Christoffer tankarna på att skapa en hållbarhetsfond som styrs och drivs av ungdomar.

Vilken värdegrund skall en sådan fond vila på?

Vad är hållbarhet?

Hållbar ekonomi?
Christoffer fortsätter samtalen med några ungdomar om bl a hållbar ekonomi och hållbarhet i allmänhet.

Vad innebär det? Finns det några exempel idag och vilka svårigheter och vilka möjligheter kan ungdomarna se?

Vad är ansvar?

Personligt och/eller kollektivt ansvar?
Vad innebär personligt ansvar för dig?
Vad tycker du att kollektivt ansvar innebär?

Att få ta ansvar kan skapa lycka. Kan det även gälla för hållbarhetsfonden och individer kopplade till den?

Detta filosoferar och samtalar bl a. ungdomsgruppen om i detta avsnitt.

Vad är framtiden?

Hållbarhet, pengar och samhälle
Vad tänker ni om ni om framtiden?

Kommer pengarna att styra allt eller kommer fler att bli medvetna om miljön och naturens betydelse för allt levande inklusive oss människor.

Vad är vinst?

Vinst i ekonomiska termer.
Vilken är din första tanke när du hör ordet vinst?
Söker du vinst när du ger till välgörenhet?

Är det viktigt att göra vinst för att uppnå ekonomiskt oberoende och är det värt det.

Dessa funderingar samtalar Christoffer och ungdomsgruppen bl a om i detta avsnitt.

Vad är ägande?

Makt, ärlig transparens och hållbarhet.
Vem är ägare och har makt i en cirkulär ekonomi?
Uppstår det en maktförskjutning genom ägandet i en delningsekonomi?

Kan ärlig transparens och seriöst hållbarhetsarbete skapa ekonomisk vinst?

Vad är möjligt?

Klimatkris eller "det blir bara bättre"
Var tror du att världen är idag och vart tror du världen är på väg?

Belöna hållbarhet, kan det vara en väg framåt? Pantsystemet kan kanske även gälla för plastförpackningar, takeaway-muggar mm.

Vi fattar bra beslut när vi mår bra. Hur skapar vi psykiskt välmående?

Vad är social hållbarhet?

Säkerställa empatin mellan individer.
Hur definieras det och vad innebär det för individen? Är FN:s mänskliga rättigheter en bra grund att utgå ifrån?

Kan ett "MHI = mentalt hälsoindex" vara en bra mätmodell för hur vi mår?

Modellen "Donut Ekonomi" presenteras och resoneras kring.

Vad är beslut?

Värdera, bedöma och fatta beslut.
Hur känns det att ta beslut? Du har ett val men måste fatta ett beslut.

När du fattat ett beslut tar du också på dig ett ansvar.

Innebär det alltid en risk när man fattar ett beslut?
Ska man ångra ett beslut?

Vad är ekonomisk hållbarhet?

Vad har vi kommit fram till och vad är mera oklart med hållbarhetsfonden?
Vad kostar det att bli helt hållbar och är jag beredd att satsa det rent ekonomiskt.

Kan även "smutsiga" pengar göra gott för människor?

Vad är tillit?

Ingen tillit - inget samarbete
Tillit är en grundförutsättning för att samarbete ska fungera.

Tillit måste skapas och vårdas. Tillit är lätt att förlora.

Vilka egenskaper har en ledare som vi känner tillit till? Kan du ha förtroende för en ledare men inte lita på hen?

Vad är aktier?

Vilka assosiationer får du när du hör ordet aktie?
En aktie beskriver ett värde men hur stabilt och säkert är det värdet.
Är aktier ett sätt att sprida ägandet till fler, är det ett sätt för en ägare att frigöra kapital (pengar)?

Kan aktier manipuleras och ska falska värden?

Hur kan vi lära oss mer om aktier?

Vad är fonder?

Varför har man fonder?
Vilka olika typer av fonder känner du till? Är det alltid säkert att investera i en fond?

Finns det verkligt hållbara och etiska fonder eller framställs dessa bara så för att vara attraktiva?

Samtal kring ränta, avgifter, inflation, olika typer av fonder mm.

En fond kan du kanske se som din "personliga assistent" för förvaltning av ditt kapital.

Vad är filantropi?

Hur gör man mest gott med pengar?
Skänka pengar eller t ex mat. Kan det hindra en individ från att göra en långsiktig förändring?

Var ska vi satsa hållbarhetsfondens medel? Projekt i Sverige eller i utvecklingsländerna?

Ska hållbarhetsfondens fokus ligga på projekt som drivs av kvinnor för att öka jämlikheten?

Kan vi göra ekonomin i allmänhet mer hållbar genom att det startas fler nya och hållbara företag?

Vad är ekologisk hållbarhet?

Nu är det bråttom, det krävs modiga politiker.
Vad är det som händer just nu ur ett politiskt och samhälleligt perspektiv och vad tror du att vi behöver göra och kan göra utan att förbruka jordens resurser?

Miljörörelsen får inte bli anti allting, vi måste se möjligheter och skapa visioner.

Ska ansvaret för en omställning vila på individen eller på beslutsfattarna?

Slumpat innehåll

Slumpa igen