Hållbarhetsfonden

Läs mer

Digitala handboken

En handbok för dig som vill utforska ämnet PENGAR ur ett historiskt, samtida och framtida perspektiv kopplat till hållbarhet och våra planetära gränser.

Digitala handboken

Praktiskt och pedagogiskt material
Genom intressanta övningar med olika infallsvinklar kan du i detta fördjupningsmaterial även ta dig an ämnet ur en personlig synvinkel och utforska din egen relation till pengar. Du kan vara lärare eller ledare för t ex en studiecirkel, men du kan också vara privatperson.

Kortfattad koppling till kursplan

Åk 7-9
I den kortfattade kopplingen till kursplanen för åk 7-9 kan du se vilka möjligheter det finns för samverkan inom olika ämnen.

En annan möjlighet är att ett besök på utställningen kan vara en del i ett temaarbete där den kan fungera som inspiration och kunskapsbank.

Vill du öppna dokumentet, klicka här

Kortfattad koppling till kursplan

Gymnasiet åk 1-3
I den kortfattade kopplingen till kursplanen för gymnasiet åk 1-3 kan du se vilka möjligheter det finns för samverkan inom olika ämnen.

En annan möjlighet är att ett besök på utställningen kan vara en del i ett temaarbete där den kan fungera som inspiration och kunskapsbank.

Vill du öppna dokumentet, klicka här

Övning "Fyra hörn"

Pengar och hållbarhet
Övning där din grupp får ta ställning till påståenden genom att ställa sig i ett hörn av rummet. Man samtycker med alternativet eller ställer sig i hörn 4 där man formulerar ett eget alternativ.

Övningen är en PP men kan även skrivas ut.
Symbolerna är till för digital användning.

Via länken kan du använda övningen eller skriva ut den. Vill du öppna dokumentet, klicka här

Samtalskort

Samtalskort för utskrift
Samtalskort är ett material för dig som lärare eller ledare som vill genomföra "Det goda samtalet".
Tanken är att du väljer ut lämpliga kort för ditt tema eller målgrupp. Låter deltagarna dra ett kort var, fundera och därefter inleda samtalet.
Viktigt att samtalet förs i god ton och alla deltagare lyssnar mer än pratar.

Via länken kan du hitta samtalskorten för utskrift. Vill du öppna dokumentet, klicka här

Rollspel 1

Intervjua en framtidsperson
Gör en intervju med en person i framtiden t ex år2035.

Ställ frågor kring den ekologiska-, sociala- och ekonomiska hållbarheten.

Vill du öppna dokumentet för att läsa eller skriva ut instruktionen, klicka här

Enkät - PENGAR!

Var med i vår undersökning
Fyll gärna i vår enkät och se det totala resultatet. Du är alltid anonym i vår undersökning.

Du hittar vår enkät här

För att se det totala resultatet av enkäten, klicka här

Fördjupningsuppdrag

Förslag på teman
Välj något tema eller skapa ett eget inom ramen för följande: Vad är pengar, Du och pengar, Hållbarhet och pengar, Framtiden och pengar.

Läs mer

Checklista

Kolla listan vid eget arbete
När du gör ett eget bidrag till projekt pengars digitala plattform ska du följa checklistan.

Vi är mycket tacksamma för nya bidrag och för att göra arbetet enkelt och korrekt så använder du checklistan.

Via länken kan du hitta checklistan för utskrift. Vill du öppna dokumentet, klicka här

Fria filmer, bilder och musik

Viktigt! Material utan rättigheter
När du skapar ett bidrag till vår digitala plattform måste det vara filmer, bilder, musik med mera som inte är upphovsskyddat.
I det här dokumentet kan du hitta länkar till sidor med material som inte är upphovsskyddat.

Vill du öppna dokumentet, klicka här