Hållbarhetsfonden

Läs mer
Välj

Hållbar ekonomi i studentlivet

En presentation med tillhörande podcast av Mariam, Melinda och Ebba från Kunskapsgymnasiet om ekonomi och att vara student.

Innehåll

När oljan slutar rinna – Beskrivning

Från kontant till teknik

Vad är pengar? -

Pengar och lycka

Från kontant till teknik – Beskrivning

Vad är pengar? -

Mego Airline

Universal Basic Income – Beskrivning

Pengars påverkan på hemlösa

Är pengar viktigare än vår natur?

Gipitarous galaxus

Pengarnas utveckling genom tiderna

Vad är pengar? -

Killing Nature

Inga fler inlägg