Hållbarhetsfonden

Läs mer

Projekt PENGAR!

I projekt PENGAR! har unga människor, ålder 14–26 år, från Norrköping, Stockholm, Göteborg och Malmö, fått utforska en av vår tids viktigaste frågor: Pengar och hållbarhet, hur hänger det ihop?

Projekt PENGAR!

Presentation projektet
Ungdomarna synade läget idag och hur vår framtid kan komma att se ut. De forskade vidare var och en på egen hand och klädde sina tankar i konstnärliga verk.

Se alla verken här på vår digitala plattform. Se utvalda verk på vår utställning. Läs mer om ungdomarnas hållbarhetsfond.

Projektgruppen har tyvärr ej kunnat granska alla text-, film- och musik-bidrag.
Upptäcker du något som inte stämmer så hör gärna av dig.