Hållbarhetsfonden

Läs mer

Din relation till pengar

Din egen relation till pengar? Hur blev den som den blev? Har den påverkats av din familj, dina vänner, av omvärlden? En stor del av var och ens identitet handlar om pengar Att ändra sitt konsumtionsbeteende är utmanande. Tänk om vi hade en annan värdeskala? Är du själv beroende av pengar för att stärka din identitet? Eller är pengar inte viktigt för dig?

Artiklar & Text