Hållbarhetsfonden

Läs mer

Pengar och dina val

Världen är orättvis. Vissa har för mycket pengar. Andra inga alls. En del drömmer om att vara rika, ha makt och vara ekonomiskt oberoende. Andra drömmer om att kunna dricka rent vatten eller äta sig mätta. En del människor lever för att rädda vår planet. En del av oss lever för att samla ihop så mycket pengar som möjligt, Andra skulle helst vilja slippa ha med pengar att göra. Kan pengar vara nyckeln till att förändra världen till det bättre?

In This Together

Ett verk av Leah-Marie Scarlett vid The Sixth Form College Solihull.

Artiklar & Text