Hållbarhetsfonden

Läs mer

Vår planet i kris

Allt hör ihop. Hur vi förhåller oss till pengar, till varandra och till vår planet. Utmaningarna är enorma. Men kanske kan tillståndet i världen leda till att vi utvecklas och blir mer ansvarsfulla. Att vi blir bättre på att ta hand om varandra, oss själva och allt levande. Att vi lever klimatsmart, jämlikt och jämställt, i harmoni med vår planet. Vems ansvar är det att förändra?

Killing Nature

Ett verk av Iryna Riepina framtaget under "Level 3 Extended Diploma Creative Media" vid The Brooke House Sixth Form College, England.

Poddar & Musik

Nog med förstörning av skog

Filmer & Serier  

Poddar & Musik