Hållbarhetsfonden

Läs mer

Vår planet i kris

Allt hör ihop. Hur vi förhåller oss till pengar, till varandra och till vår planet. Utmaningarna är enorma. Men kanske kan tillståndet i världen leda till att vi utvecklas och blir mer ansvarsfulla. Att vi blir bättre på att ta hand om varandra, oss själva och allt levande. Att vi lever klimatsmart, jämlikt och jämställt, i harmoni med vår planet. Vems ansvar är det att förändra?

Costing the Earth

Ett verk av Camilla Leone vid Woodhouse College.

Filmer & Serier  

Poddar & Musik